دریاچه های سه رنگ اندونزیایی، جذاب و دیدنی

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۸۶

اندونزی را می توان یکی از افتخارات بی بدیل زمین شناسی نامید. این کشور که از تعداد زیادی جزیره تشکیل شده زیبایی های طبیعی فراروانی را در دل خود جای داده است. یکی از جذابترین مناظر دیدنی این مجمع الجزایر، دریاچه های سه رنگ است که دیدنشان شگفتی بیننده را به همراه دارد.

دریاچه های سه رنگ اندونزیایی، جذاب و دیدنی

هر یک از این سه دریاچه نام مخصوص به خود را دارند و به باور اهالی بومی اینجا محل استراحت و رسیدگی به امور معنوی اجدادشان بوده است. این سه دریاچه با نام های دریاچه سالخوردگان، دریاچه جوانان و دریاچه دوشیزگان شناخته می شوند.

گفته می شود رنگ این سه دریاچه براساس حال و احوال ارواح تغییر می کند و اگر مشکلی برایش پیش آید، روح نیاکان ناآرام می شود.

دریاچه های سه رنگ اندونزیایی,اندونزی
دریاچه های سه رنگ اندونزیایی,اندونزی
دریاچه های سه رنگ اندونزیایی,اندونزی
دریاچه های سه رنگ اندونزیایی,اندونزی

منبع:banki.ir