آموزش رنگ کردن وتزیین جام ولیوان

۲۸ مهر ۱۳۹۵

۱۰

لیوان ظرفی است غالباً استوانه‌ای که بزرگتر از استکان یا فنجان است و برای نوشیدن مایعات به‌کار می‌رود. لیوان ممکن است شیشه‌ای، کاغذی یا از جنس دیگر باشد.

آموزش رنگ کردن وتزیین جام ولیوان

لیوان‌ها اشکال مختلف دارند و بیشتر به صورت چندین لیوان یک‌شکل با هم (دست، سِت) فروخته می‌شوند. لیوان آب معمولا با لیوان چای تفاوت‌هایی دارد. شیارها و شکل‌های روی لیوان معمولا برای نلغزیدن در دست و گیرایی بهتر ایجاد می‌شوند. لیوان‌های مشروب‌خوری را گیلاس می‌نامند.

در لغتنامه دهخدا در مورد لیوان آمده‌است: از کلمه ٔ «لوان گودوش» یعنی گاودوش لوان (لوان اسم دهکده‌ای از آذربایجان که در آنجا سفال نیک پزند) گرفته شده‌است. گیلاس. آب‌وند. آبخوری. کوزه ٔ نازک. آبخوری که در لیوان آذربایجان سازند و امروز تعمیم یافته و بر مطلق ظرف آبخوری که از سفال یا چینی یا بلور یا فلز سازند اطلاق می‌گردد.

نحوه رنگ کردن وتزیین جام ولیوان
نحوه رنگ کردن وتزیین جام ولیوان
نحوه رنگ کردن وتزیین جام ولیوان
نحوه رنگ کردن وتزیین جام ولیوان
نحوه رنگ کردن وتزیین جام ولیوان

منبع: آفتاب