مسعود بهبهانی و کریستف رضاعی برندگان جایزه حافظ

۰۳ مرداد ۱۳۹۵

۳۰

در شانزدهمین جشن حافظ جوایز بهترین فیلمنامه تلویزیونی و بهترین موسیقی متن نیز به مسعود بهبهانی و کریستف رضاعی اهدا شد.

مسعود بهبهانی و کریستف رضاعی برندگان جایزه حافظ

جایزه بهترین فیلمنامه تلویزیونی شانزدهمین جشن حافظ با حضور مریم معصومی و شیلا خداداد به مسعود بهبهانی برای سریال کیمیا  اهدا شد.

جایزه بهترین موسیقی متن در جشن حافظ در شانزدهمین جشن حافظ با حضور مهران غفوریان و کمند امیرسلیمانی به  کریستف رضاعی برای موسیقی فیلم  «در دنیای تو ساعت چند است» اهدا شد.

منبع: filmnetnews.ir