انتقاد شهاب حسینی از نشریه یا یالثارات

۱۱ مرداد ۱۳۹۵

۲۰

شهاب حسینی با انتشار متنی تند و تیز به انتقاد از نشریه یالثارات پرداخت و آنها را داعشی خواند.

انتقاد شهاب حسینی از نشریه یا یالثارات

شهاب حسینی با انتشار عکس توهین نشریه یالثارات به هنرمندان در صفحه خود نوشت:

آقایان نه چندان محترم و مجهول الحال که با وقاحت تمام اقدام به چاپ مطلبی در شرمنامه خود کردید، پاسخ سوالتان ساده است.

دستان شما شایسته حرمت قلم نیست.

آن را زمین بگذارید و به هم کیشان داعشی خود بپیوندید.

برای آوردن نام هنر و هنرمندان این مرز و بوم دهان خود را آب بکشید که به هیچ عنوان صلاحیت اظهار نظر در مورد محبوبین دل این مردم را ندارید.

ننگ بر شما.

شهاب حسینی

منبع: salamcinema.ir