نوزادان چهره والدین خود را چگونه میبینند؟

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۱۴

محققان بابررسی دقیق متوجه شدند که نوزادان از فاصله 30 سانتی متری توانایی تشخیص چهره افراد را دارند.

نوزادان چهره والدین خود را چگونه میبینند؟

یک نوزاد می‌تواند حالات چهره والدینش را از فاصله 30 سانتی‌متری ببیند. محققان برای اولین بار ادراکات بصری نوزادان را بازسازی کردند.

با ترکیب کردن فناوری، ریاضیات و اطلاعات قبلی از ادراکات بصری نوزادان، محققان در نهایت موفق شدند به بزرگ‌سالان نشان دهند، نوزاد آنها چقدر از محیط پیرامون خود را می‌تواند ببیند.

نتایج این تحقیق به ما نشان می‌دهد که یک نوزاد 2، 3 روزه می‌تواند چهره افراد را و شاید حالات احساسی آنها را از فاصله 30 سانتی‌متری که معمولا فاصله مادر یا پرستار با طفل است تشخیص بدهد و اگر این فاصله به 60 سانتی‌متر افزایش یابد تصویر برای کودک خیلی تار می‌شود و او نمی‌تواند چهره‌ها و حالات آنها را تشخیص دهد.

منبع: mizanonline.ir