روش تهیه ی آویزهای تزئینی کاغذی

۱۶ دی ۱۳۹۴

۶۵

از این آویزهای کاغذی می توانی برای تزیین اتاق یا حیاط در روزهای جشن استفاده کنی. اگر باد بوزد، پرچم های کاغذی در باد تکان می خورند و زیباتر به نظر می رسند.

روش تهیه ی آویزهای تزئینی کاغذی

وسیله هایی که لازم داری:

بشقاب

کاغذ رنگی

مداد

قیچی

کاغذ کشی رنگی

برچسب های براق

سوزن

روبان

تزیین کاغذی
تزیین کاغذی
تزیین کاغذی

1 بشقاب را روی کاغذ رنگی بگذار و دور آن را خط بکش. از یک بزرگ تر خواهش کن که آن را برایت ببرد و به شکل مارپیچ در آورد.

2 تکه های کاغذکشی رنگی را چند بار تابزن و آن را به شکل نوارهای باریک ببر.

3 این نوارها را با برچسب های رنگی دور مارپیچ بچسبان.

4 وسط مارپیچ (وسط دایره) را با یک سوزن سوراخ کن. روبان را از وسط آن رد کن. سر آن را گره بزن تا از سوراخ بیرون نرود.

تزیین کاغذی

راه های دیگر:

فانوس

یک تکه کاغذ را از وسط  تا بزن، و از یک طرف طوری قیچی کن که به اندازه ی یک لبه ی پهن، قیچی نشده بماند. تای کاغذ را باز کن و لبه های آن را به هم بچسبان و مانند تصویر به یک روبان آویزان کن.

تزیین کاغذی

پرچم های کاغذی

یک تکه کاغذ کشی را چهار تا بزن و ببر. هر یک را به به شکل دلخواهت درست کن و یک لبه ی آن را تا بزن و روبان را از آن رد کن. سپس آن را بچسبان.

تزیین کاغذی

    منبع: بیتوته