اموزش نحوه پاک کردن کنگر

۱۰ خرداد ۱۳۹۵

۶۵

روشی ساده برای پاک کردن کنگر.

اموزش نحوه پاک کردن کنگر
, نحوه, کنگر, [categoriy]

کنگر مثل کرفس شاخه شاخه است که هر شاخه خودش چند سرشاخه دارد. برای راحتی کار می توانید به فاصله قد انگشت کوچک از ته شاخه ببرید و سرشاخه ها را جدا کرده هرکدام را جدا تمیز کنید. و یا مثل من هر شاخه را در یک نوبت پاک کنید.

, نحوه, کنگر, [categoriy]

تیغه یک چاقوی تیز را از کمی پایینتر از محل شروع تیغها به شاخه تکیه دهید و به آرامی رو به بالا بکشید. براحتی تیغها ازگوشت  کنگر جدا می شوند.

, نحوه, کنگر, [categoriy]

سر شاخه را هم با چاقو ببرید.

, نحوه, کنگر, [categoriy]

معمولا تیغهای چند سرشاخه ریز وسطی فقط شکل تیغ هستند و نرم هستند. اینها را احتیاج نیست ببرید.

حالا کنگرهای پاک شده را با تکه هایی به بلندی انگشت کوچکتان ببرید و کنگر تکه شده را با آب سرد چند نوبت بشویید تا شنهای آن گرفته شود. (من حس می کنم تکه شده اش بهتر شسته می شود).

منبع: آکا ایران